هنرستان صنعتی ماندگار ابوذر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

         

          

 

 

 


  

 

 

 

 


 

 


 


 


 


پیام تکمیلی

برای اعلام نتیجه با نام کاربری ( کد ملی ) و رمز عبور به سامانه قسمت اعلام نتایج آزمون ورودی مراجعه نمایید .