هنرستان صنعتی ماندگار ابوذر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

  

"هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود."

امام علی(ع)

شماره تلفن های تماس با کادر مدرسه

جهت ارتباط با کادر مدرسه  میتوانید از تلفنهای زیر استفاده نمایید .

1- مدیریت هنرستان : 32330119

2- معاونت فنی هنرستان : 32330545

3- معاون آموزشی ساختمان شماره 1 : 32330924

4- معاون آموزشی ساختمان شماره 2 : 32367900

5- معاونین اجرایی : 32330472