هنرستان صنعتی ماندگار ابوذر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

اطلاعیه شماره 1 پیش ثبت نام سال تحصیلی 00-99

اولیاء محترم متقاضی ثبت نام پایه دهم در هر یک از رشته های 9 گانه دایر در این هنرستان توجه داشته باشند که این پیش ثبت نام صرفا به عنوان یک برآورد آماری می باشد و هیچگونه حقی برای ثبت نام قطعی ایجاد نخواهد کرد.

 >> تایید و ادامه