هنرستان صنعتی ماندگار ابوذر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

ثبت اطلاعات شخصی
توجه: لطفا جهت مشاهده نتیجه، بر روی گزینه مشاهده نتیجه آزمون ورودی هنرستان ابوذر کلیک کنید. برای ورود به سامانه در فیلد کاربری، کد ملی و در فیلد رمز عبور، رمزی که از طریق پیامک ارسال شده است وارد نمایید.